Ailenin eğitime faydası ve zararları nelerdir?

Anne ve çocuklar
Ailenin eğitime faydası ve zararları nelerdir? Sorusuna yanıt yazımızda...
Eğitim kelime manası olarak kişinin belli başlı bilgi ve davranışları sergileyebilir hale gelmesidir. Bu süreç gerçekleşirken insan tabiatı gereği birçok faktörden etkilenir ve bu faktörleri de etkiler. Çevresinde ki fiziki ve sosyal yapı, eğitim aldığı kurumun standartları, kendi mali ve psikolojik durumu, ailenin eğitim düzeyi ve eğitime bakış açısı gibi. Bu faktörler uzayarak gider. Fakat bizim bu yazımızda ele alacağımız konu; ailenin eğitime faydası ve zararları nelerdir? Olacak.
Genel olarak insanlar bir aile ortamında doğar ve büyürler. Dünyaya hiçbir şey bilmeyen ve bakıma muhtaç canlılar olarak geldiğimiz için temel olarak kabul edilebilecek hemen her şeyi ailemizden ve yakınlarımızdan öğreniriz. Bu da bizim ileride ki hayatımızı ister olumlu ister olumsuz büyük ölçüde etkiler. Aile ile başlanan hayatın ileriki aşamalarında eğitim hayatı başlar ve ailenin etkileri burada da kendini göstermeye devam eder. Bir öğrencinin okulda başarılı olması için en temel etkenlerden birisi ailesinin kendisini desteklediğini bilmesidir.
3 Çocuk
Daha açık bir ifadeyle çocuk ailesinin kendi başarılarına önem verdiğini fark eder ya da hissederse daha fazla başarmak için çaba sarf edecektir. Aynı şekilde ailesinin başarılarından ya da yeteneklerinden ilgisiz bir tavır sergilemesi onu bu konulardan uzaklaştırarak başarısızlığa sürükler. ​​​​​Genel olarak toplumumuzda bir yargı vardır; okulda öğrendiğinizi evde tekrar edin ki bilgi kalıcı olsun. Bu durum hemen hemen doğrudur. Ancak çocuk için aile tarafından ders çalışmaya uygun bir ortam oluşturulması gerekir. Eğer bu ortam oluşturulmazsa çocuktan daha fazlasını beklemek boşa olur. Sonuç olarak eğitim de başarı çocuğun elindedir. Bu muhakkak. Ancak çocuğun eline bu başarı anahtarını verip vermemekte ailenin elinde olan bir durumdur. Aile oluşturacağı ortam ve çocuğa aşılayacağı eğitim aşkıyla başarılı bir birey yetişmesini sağlayabilir. Ya da tam tersi bir durum da oluşabilir.

Yorumlar