Ülkemizde araç satışı nasıl gerçekleşmektedir? (Güncellendi)

araç satış işlemleri
Alışveriş deyince kadınların belki tek çekindiği konu araç alım satışı. Peki ülkemizde araç satışı nasıl gerçekleşmektedir? Bu soruya yanıt bulabileceğimiz yazımız yayında...
Şahıslar araçlarını satacaklarında ya da alacaklarında, alış ya da satış işlemini yapabilmek için bazı işlemler yapmaları gereklidir.

Noter öncesi işlemler

Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezası kontrolü: Vergi borcu veya trafik cezası olması durumunda araç satışı yapılamamaktadır. Eğer aracın üzerinde herhangi bir trafik veya vergi borcu varsa önce bu cezalar ödenmelidir.
Araç muayene kontrolü: Muayenesi olmayan araçların satışı yapılamamaktadır. Eğer aracın muayenesi yoksa öncelikle TÜVTÜRK muayene istasyonlarında aracın muayene işlemi yapılmalıdır.
Zorunlu trafik sigortası kontrolü: Zorunlu trafik sigortası olmayan araçların satış işlemleri yapılabilmektedir, fakat aracı sigortasız olarak trafiğe çıkarmanın tüm yükümlülüklerini aracı satın alan kişi üstüne almış olacaktır ve herhangi bir cezai işlem durumunda satan kişinin bir sorumluluğu yoktur. Ayrıca aracın muayenesi de yoksa muayene yapılabilmesi için sigorta zorunludur.

Satış, devir ve tescil için gereken evraklar

-Ruhsat veya kayıp olması durumunda geçici tescil belgesi
-Trafik belgesi
-Geçerli bir kimlik belgesi
-Vekil aracılığı ile yapılan satışlarda vekâletname
-Aracın tüzel kişilere satışı durumunda vergi numarası
-Tüzel kişiler için imza sirküsü

Noterde yapılan işlemler

-Gerekli belgelerin kontrolü
-Alıcı ve satıcının kimlik ve ehliyet belgelerinin kontrolü
-Aracın satış ve devrine engel bir durum olup olmama kontrolü
-Satış sözleşmesinin imzalanması
-Alıcının, satıcının ve noterin sözleşmeyi imzalaması
-Satışın ve aynı anda tescil işleminin yapılması
-Yeni sahipler adına düzenlenmiş belgenin düzenlenmesi (Ruhsat 2018 itibariyle noterlerde verilmekte)
-Gerekli belgelerin alınması
-Varsa seferberlik görev emrinin alıcıya tebliğ edilmesi

Plaka değişikliği için gereken belgeler

-Araç sahibi ya da kanuni temsilcisinin müracaatı
-Nüfus cüzdanı
-Araca ait eski trafik belgesi ile plakalar
-Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
-Noter satışı ve geçici tescil belgesi aslı ve fotokopisi
-Şoförler odasından nakil dosyası
-Aracın muayenesi yoksa muayene yapılması gereklidir
-Aracın MTV (Motorlu Taşıtlar Vergi) borcu olmamalıdır

Araç şirket adına alınmış ise ilave olarak

-Ticaret sicil gazetesi
-İlgili oda sicil kayıt sureti
-İmza sirküleri

Araç satış 2018 Ücretleri

Araç devir ücreti 163.50 TL olup araç plakası değiştirme ücreti artık alınmamaktadır. Araç plakası değişilirse 242,90 TL

Noter sonrasında yapılacak işlemler

-Yeni alıcı satışın yapıldığı gün dahil 15 gün içerisinde ilgili tescil bürosundan, tescil belgesini elden alabilir-Eğer alıcı 15 gün içerisinde almazsa tescil belgesi adres kayıt sisteminde kayıtlı olan adresine emniyet müdürlüğü tarafından veya emniyet müdürlüğünün yetkilendirdiği kurumdan otomatik olarak postalanır.Yeni alıcı 10 gün içerisinde satın aldığı araca zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorundadır.

Yorumlar